LEGISLAȚIE RUTIERA COMPLETĂ

Învață ușor și repede Codul Rutier folosind materialele didactice online!

Dispozitii Generale

Dispozitii Generale

Art. 1. – Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi celelalte dispoziţii din prezentul regulament. Art. 2. – In sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: declivitate- înclinarea unui drum pe o porţiune uniformă faţă de planul orizontal; viabilitateaRead more about Dispozitii Generale[…]

SUNĂ ACUM!